revizionisticki-pamflet-igora-vukica-o-kozarackoj-djeci-5849-7345.jpg

Djeca iz logora Stara Gradiška na Raskužnoj postaji; Zagreb, 11. srpnja 1942.
Djeca iz logora Stara Gradiška na Raskužnoj postaji; Zagreb, 11. srpnja 1942.
Foto: 
JUSP Jasenovac/Crol.hr