revizionisticki-pamflet-igora-vukica-o-kozarackoj-djeci-5849-7346.jpg

Diana Budisavljević i sestre Crvenog križa popisuju djecu prije transporta za Zagreb, logor Stara Gradiška, 10. srpnja 1942.
Diana Budisavljević i sestre Crvenog križa popisuju djecu prije transporta za Zagreb, logor Stara Gradiška, 10. srpnja 1942.
Foto: 
JUSP Jasenovac/Crol.hr