revizionisticki-pamflet-igora-vukica-o-kozarackoj-djeci-5849-7347.jpg

Djeca spašena iz logora na zagrebačkom kolodvoru, Zagreb, 1942.
Djeca spašena iz logora na zagrebačkom kolodvoru, Zagreb, 1942.
Foto: 
JUSP Jasenovac/Crol.hr