rtl-najmuskija-nacionalna-televizija-3763-4255.jpg

Ranoj seksualizaciji djevojčica doprinio je koncern Agrokor i to reklamom za Ledov sladoled Pinky world. (Na fotografiji: Mirjana Rakić, Nevenka Sudar i Suzana Kunac)
Ranoj seksualizaciji djevojčica doprinio je koncern Agrokor i to reklamom za Ledov sladoled Pinky world. (Na fotografiji: Mirjana Rakić, Nevenka Sudar i Suzana Kunac)
Foto: 
FaH