situacija-u-hrvatskoj-je-alarmantna-zbog-ekstremnih-desnicarskih-ideja-4711-5554.jpg

Posebnu ulogu u zaustavljanju ekstremne desnice mora odigrati školski sustav. Pravilno koncipiran građanski odgoj od vrtića do fakulteta mora dati doprinos u obrazovanju tolerantnih i demokratski osviještenih mladih ljudi, kaže doc.dr Damjan Mandelc, sociolog kulture i filozof s Odjela sociologije Filozofskog fakulteta u Ljubljani
Posebnu ulogu u zaustavljanju ekstremne desnice mora odigrati školski sustav. Pravilno koncipiran građanski odgoj od vrtića do fakulteta mora dati doprinos u obrazovanju tolerantnih i demokratski osviještenih mladih ljudi, kaže doc.dr Damjan Mandelc, sociolog kulture i filozof s Odjela sociologije Filozofskog fakulteta u Ljubljani
Foto: 
Borut Kranjc