stradanja-roma-u-drugom-svjetskom-ratu-7746-10530.jpg

Smatra se da je u NDH od 30-ak tisuća Roma ubijeno njih više od 26.000, od toga preko 16 tisuća u Sabirnom logoru Jasenovac. Najvećim stratištem Roma u NDH smatra se Uštica
Smatra se da je u NDH od 30-ak tisuća Roma ubijeno njih više od 26.000, od toga preko 16 tisuća u Sabirnom logoru Jasenovac. Najvećim stratištem Roma u NDH smatra se Uštica
Foto: 
Kali Sara