suvremeni-sindikat-treba-funkcionirati-poput-vjerskih-zajednica-7742-10526.jpg

Djelovanje sindikata bilo je fokusirano na radnice i radnike na ugovoru o radu, ali postoje i prekarniji oblici rada koji ne uživaju istu razinu prava zbog čega se treba boriti i za prava tih radnika i paralelno snažno zagovarati da zakonodavstvo potiče stabilnije oblike zapošljavanje, kaže Sven Janovski
Djelovanje sindikata bilo je fokusirano na radnice i radnike na ugovoru o radu, ali postoje i prekarniji oblici rada koji ne uživaju istu razinu prava zbog čega se treba boriti i za prava tih radnika i paralelno snažno zagovarati da zakonodavstvo potiče stabilnije oblike zapošljavanje, kaže Sven Janovski