un-se-usprotivio-ttip-u-zbog-moguceg-krsenja-ljudskih-prava-3195-3347.jpg

Alfred de Zayas, ekspert UN-ovog Vijeća za ljudska prava, drži da pregovore treba suspendirati zbog bojazni da bi sustav tajnih sudova, kojima bi se koristile svjetske korporacije, doveo do kršenja ljudskih prava
Alfred de Zayas, ekspert UN-ovog Vijeća za ljudska prava, drži da pregovore treba suspendirati zbog bojazni da bi sustav tajnih sudova, kojima bi se koristile svjetske korporacije, doveo do kršenja ljudskih prava
Foto: 
dezayasalfred.files.wordpress.com