zagrepcani-relativno-pozitivni-prema-azilantima-ali-ne-u-svojoj-obitelji-6750-8946.jpg

„Umjerene predrasude prema azilantima u ovom trenutku nisu zabrinjavajuće, ali treba vidjeti u kojem smjeru će se to kretati i kako se može djelovati na to", smatra psiholog Dean Ajduković, jedan od autora istraživanja
„Umjerene predrasude prema azilantima u ovom trenutku nisu zabrinjavajuće, ali treba vidjeti u kojem smjeru će se to kretati i kako se može djelovati na to", smatra psiholog Dean Ajduković, jedan od autora istraživanja
Foto: 
forum.tm