zivotopis-golog-plesaca-ili-kako-je-nastala-najsmionija-misao-7656-10404.png

“Antisemiti, koje Nietzsche prezire, itekako su mogli iskoristiti neke od njegovih misli kao poticaj, premda njihova slika arijevske više rase ne odgovara onoj uglađenosti koja je Nietzscheu bila ideja vodilja”, piše Rüdiger Safranski koji se odvažio pokušati rekonstruirati zapleteni, i uvelike neosvijetljeni, odnos Nietzscheove misli i osobnog života u knjizi “Nietzsche – biografija njegove misli”
“Antisemiti, koje Nietzsche prezire, itekako su mogli iskoristiti neke od njegovih misli kao poticaj, premda njihova slika arijevske više rase ne odgovara onoj uglađenosti koja je Nietzscheu bila ideja vodilja”, piše Rüdiger Safranski koji se odvažio pokušati rekonstruirati zapleteni, i uvelike neosvijetljeni, odnos Nietzscheove misli i osobnog života u knjizi “Nietzsche – biografija njegove misli”