Skoči na glavni sadržaj

Bandić izbacio 'rodnu ravnopravnost' iz Strategije grada Zagreba

bandic-izbacio-rodnu-ravnopravnost-iz-strategije-grada-zagreba-6135-7811.jpg

Brisanje 'nepoćudnog' pojma, motivirano je političkim laviranjem zagrebačkog gradonačelnika 'malo dam jednima, malo drugima', samo što sve češće Bandić očijuka s onim 'drugima' - ultrakonzervativnim, nazadnim grupacijama
Foto: HINA/Edvard ŠUŠAK

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u zadnji je čas iz prijedloga strateškog dokumenta metropole izbacio sve oblike pojma 'rod' koji se odnosi na ravnopravnost žena i muškaraca i na taj se način ponovno iskazao kao majstor dodvoravanja.

Samo dva dana uoči sutrašnje sjednice zagrebačke Gradske skupštine, Bandić je iz prijedloga Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine, čiji je predlagač, samoinicijativno uklonio sve oblike pojma 'rod', pojma koji je već dugo trn u oku 'obiteljaškim' udrugama.

Bandić je prijedlog Strategije poslao u redovitu proceduru prije dva tjedna. U toj prvotnoj verziji ravnopravno su korišteni pojmovi 'rod' i 'spol' u dijelu dokumenta koji se odnosi na unapređenje i promicanje ljudska prava i participaciju građana.

Tako se u uvodu navodi važnost zalaganja za prava 'rodnih i spolnih manjina', a jedno poglavlje u tom dijelu nosi naslov „rodna i spolna ravnopravnost'. Bez ikakve ograde ističe se i da Grad Zagreb financira, među ostalim, i dva projekta koji se odnose na zaštitu prava spolnih i rodnih manjina.   

U toj prvoj verziji se konstatira  i da na nacionalnoj razini nema jedinstvene metodologije 'rodnih istraživanja' da bi se procijenila 'rodna osjetljivost gradskog proračuna' te da nedostaje jedinstvena nacionalna metodologija za obrazovanje službenika o 'rodnoj i spolnoj ravnopravnosti'. 

Jedan od razvojnih problema je, kako je navedeno u prvotnom Bandićevom dokumentu, i to da javnost malo zna o ' diskriminaciji temeljem roda ili spola'.

Među budućim zadacima do 2020. godine navedeno je i promicanje upotrebe 'rodno osjetljivog jezika' u tijelima Grada Zagreba i u javnom govoru kao i usklađivanje akata Grada Zagreba s 'rodno osjetljivim jezikom'.

Među prioritetima do jučer se nalazio i nastavak provođenja 'edukacije o rodnoj i spolnoj ravnopravnosti' gradskih službenika te 'rodno istraživanje' na razini Grada radi procjene gradskog proračuna 's obzirom na rod'. U prijedlogu Statergije su se navodile i 'rodno i spolno različite zajednice'.

'Terminološko usklađivanje pojmova'

U protekla dva tjedna više od 250 stranica prijedloga Stategije, nakon predlagača Bandića, pročešljalo je i 17 skupštinskih odbora, i Gradska koordinacija za ljudska prava, i Partnersko vijeće Grada Zagreba, a dokument je poslan i vijećima gradskih četvrti. I to je trebao biti kraj procedure prije rasprave u Gradskoj skupštini u četvrtak.

Međutim, Bandić je u ovaj utorak – dva dana prije zasjedanja Skupštine -  naprasno predložio izmjene Stategije razvoja grada do 2020. godine, i to s jednim jedinim razlogom – brisanje pojma 'rod' iz dokumenta sa svih stranica i iz svih poglavlja u kojima se pojam 'roda' spominje.

U priloženom obrazloženju Bandić svoj potez pravda 'terminološkim usklađivanjem pojmova' s Ustavom i Zakonom o ravnopravnosti spolova u kojima, po njegom tumačenju, preteže pojam 'spola', pa zato 'rod' treba izostaviti.

„S ciljem dosljednije uskladbe pojmova što ih se rabi u prijedlogu Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine i pripadajućim dokumentima s terminologijom koja je pretežito i uobičajeno u uporabi u hrvatskom pravnom sustavu, pojam „rodni“ predlaže se izostaviti iz cijelog teksta Prijedloga razvojne strategije i pripadajućih dokumenata, slijedom čega se predloženim zaključkom predlaže brisanje termina „rodni“ iz cjelokupnog teksta Prijedloga strategije“, stoji u Bandićevom obrazloženju.

U njegovom tumačenju nije ga omeo ni prethodni stav skupštinskog Odbora za Statut, Poslovnik i propise koji je podržao prijedlog Stategije ustvrdivši da je dokument usklađen sa zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba i drugim propisima.

Tko je sugerirao brisanje?

Da lakonski 'potez pera' zagrebačkog gradonačelnika baš i nema utemeljenja, dokaz su i neki gradski dokumenti koji su prethodnih godina nastali također u Bandićevoj radionici.

Tako se, na primjer, u Razvojnoj stategiji Grada Zagreba i pripadajućim razvojnim usmjerenjima do kraja 2013. godine, a što je usvojeno u prosincu 2012. godine,  navodi 'rodna osjetljivost gradskog proračuna', a 'rodno osvještena politika' se povezuje s EU kao jedna od temeljnih vrednota zemalja članica, pa time i Hrvatske.

I Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011-2015, u svojem se uvodnom dijelu poziva na dokumente EU o suzbijanju rodne diskriminacije. U istom dokumentu, upotrebljavaju se pojmovi 'rodna ravnopravnost' i 'rodni stereotipi, a među ciljevima i mjerama predviđene su aktivnosti vezane za 'rodno osjetljivo obrazovanje', 'promicanje uporabe rodno osjetljivog jezika', 'rodno uvjetovano nasilje', 'uvođenje rodno osjetljive politike u medijima' i 'rodna istraživanja i analize' pa sve do 'rodno uravnoteženog korištenja gradskih igrališta'.

Iz objavljenih očitovanja skupštinskih odbora i drugih tijela nije moguće isčitati tko je i je li uopće u raspravi o Strategiji netko spočitnuo 'rodnu terminologiju', pa da je Bandić to osluhnuo i brže-bolje predložio izmjene i brisanje 'roda' kako bi osigurao izglasavanje dokumenta. Jesu li to možda bili skupštinari Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića ili već dobrano podijeljeni HDZ-ovci od kojih dio negoduje zbog tzv. rodne ideologije?

Možda mu je to, ipak, netko neformalno prišapnuo ili je pak sam Bandić, kako to vrlo dobro zna, osluhnuo bilo građana, odnosno jednog dijela građana i požurio prilagoditi dokument tim vjetrovima.

Očito je, međutim, da Bandićeva 'gumica' nije imala za cilj ujednačavanje terminologije, jer bi to učinila i prethodnih godina.

Aktualno brisanje 'nepoćudnog' pojma rod, motivirano je - sasvim sigurno - posve drugim razlozima – već uobičajenim političkim laviranjem zagrebačkog gradonačelnika, po principu 'malo dam jednima, malo drugima', samo što sve češće u zadnje vrijeme Bandić očijuka  samo s onim 'drugima' - ultrakonzervativnim, nazadnim grupacijama.

Nekada je to bilo ustupanje besplatnih gradskih štandova 'obiteljašima', da bi onda pristao na izmjenu naziva Trga maršala Tita kako bi osigurao tanku skupštinsku većinu, a sada je to pojam 'roda' koje već dugo vremena svrbi Željku Markić i društvo.

Tko je zapravo motivirao zagrebačkog gradonačelnika da povuče ovaj posljednji potez, znat ćemo već ovaj tjedan, možda već u četvrtak, kada krene rasprava u Gradskoj skupštini o Strategiji i njegovom prijedlogu brisanja 'roda' kao, navodno, terminološki neusklađenom pojmu. Vidjet ćemo tko će mu aplaudirati, tko će se buniti, a tko mudro šutjeti.