Skoči na glavni sadržaj

Fina: 5.983 zahtjeva za otpis duga, 3.698 odobrenih

U Registru otpisa duga na današnji dan evidentirana su 5.983 zahtjeva građana od čega je 3.698 odobrenih, objavila je u petak Financijska agencija (Fina) na svojim mrežnim stranicama, javlja Hina.

Iz Fine navode da je od 2. veljače do danas, 20. ožujka u podne, na šalterima u svim Fininim poslovnicama izdan ukupno 22.961 pregled duga, a na internetskoj aplikaciji otpis duga - javna objava registriralo se 23.129 građana koji su provjerili zadovoljavaju li kriterije glede prihvatljive vrste duga.

Pregled duga sadrži sve relevantne podatke o dužniku i njegovom dugu (podatke o vjerovniku/cima, o iznosu glavnice duga, trajanju blokade i dr.) sa stanjem na dan 30. rujna 2014. godine.

Po podacima Fine, do sada je najviše izdanih pregleda duga u Zagrebu 4.412, potom u Splitu 2.501, Bjelovaru 2.434, Osijeku 1.980, Rijeci 1.573, Slavonskom Brodu 1.058.

Najmanje je pregleda duga izdano u Dubrovniku 160, potom u Požegi 214, Gospiću 225, Vukovaru 273, Šibeniku 312 itd.

Pregled duga izdaje se građanima/dužnicima iz obje prihvatljive kategorije (A i B), koji prema kriteriju visine i vrste duga mogu podnijeti zahtjev za otpust/otpis duga ili odgodu ovrhe, s tim da za građane/dužnike iz kategorije B, procedura podnošenja zahtjeva počinje od 3. travnja 2015. godine, navode iz Fine.

Zahtjev za otpis duga od 2. veljače mogu predati korisnici minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje i osobne invalidnine (A kriterij), a od 3. travnja zahtjev će moći predati građani čija su mjesečna primanja manja od 2.500 kuna (za samca) ili 1.250 kuna po članu kućanstva, a koji nemaju druge nekretnine osim one u kojoj žive, nemaju oročen novac te nemaju ugovor o stambenoj štednji (B kriterij).

Prvi korak u podnošenju zahtjeva je da dužnik provjeri u poslovnici ili na web stranici Fine, ili u pet ovlaštenih centara za socijalnu skrb (Zagreb, Varaždin, Rijeka, Osijek, Split) je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti zahtjev za otpis duga, a ako se nalazi na tom popisu može zatražiti ispis pregleda duga u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb ili na 175 lokacija Fine.

Građani koji se nalaze na popisu dužnika potom dostavljaju vjerovniku popunjen i potpisan zahtjev za otpust/otpis duga, a imaju li dug prema više vjerovnika, onda zahtjeve, zajedno s potrebnom dokumentacijom, odvojeno upućuje svakom vjerovniku od kojeg traži otpust/otpis duga. Podnošenjem zahtjeva dužnik ulazi u registar otpisa duga.