Skoči na glavni sadržaj

Građani: Stanje u državi loše i neće se poboljšati

Velika većina hrvatskih građana stanje u državi općenito ocjenjuje lošim i uglavnom ne vjeruje da će doći do poboljšanja, a kao tri najistaknutija problema u društvu izdvaja političku korupciju, nezaposlenost i kolaps gospodarstva, pokazuje istraživanje Instituta Ivo Pilar.

Situaciju u Hrvatskoj vrlo dobrom ocijenilo je samo 1,7 posto ispitanika, uglavnom dobrom njih 8,6 posto, dok stanje u zemlji uglavnom lošom vidi 38,5 posto, a vrlo lošom 46 posto ispitanika. Njih 3,8 posto ne zna odgovor, a bez odgovora bilo je 1,5 posto ispitanih.

Institut Ivo Pilar istraživanje je proveo terenskom usmenom anketom u razdoblju od 24. ožujka do 8. svibnja na nacionalno reprezentativnom, slučajnom uzorku punoljetnog stanovništva, kojim je obuhvaćeno 1000 osoba na 143 lokacije.

Najistaknutijim problemima ispitanici vide političku korupciju (71,2 posto), nezaposlenost (68 posto) i kolaps gospodarstva (38,1 posto), a potom slijedi nizak standard (37,6 posto).

Građani uglavnom ne očekuju da će se njihova osobna situacija, kao i situacija u društvu, u iduće dvije-tri godine poboljšati.

Tako njih 7,4 posto očekuje da će se u navedenom razdoblju njihova osobna situacija znatno pogoršati, 15,9 posto da će se donekle pogoršati, a 45,6 posto da će ostati ista.

Da će im se osobna situacija donekle poboljšati drži 16,9 posto ispitanih, da će se izrazito poboljšati 4,7 posto, dok ih 9,4 posto ne može procijeniti, a samo 0,2 posto nije dalo odgovor.

Da će se stanje u Hrvatskoj općenito pogoršati smatra 17,5 posto, donekle pogoršati 23,2 posto, a da će ostati isto 31,3 posto ispitanih. Da će se donekle poboljšati smatra 16,4 posto, da će se izrazito poboljšati samo 2,1 posto ispitanih, a ne može procijeniti 7,9 posto, te je bez odgovora 1,7 posto.

Najveće povjerenje ispitanici imaju u Hrvatsku vojsku i predsjednika Republike, a najmanje vjeruju Saboru, Vladi i političkim strankama.

U ocjenjivanju od jedan do deset Hrvatska vojska dobila je ocjenu 5,38, predsjednik Republike 4,65, a slijede policija s ocjenom 4,3 te UN (4,03), Europski parlament (3,54), pravosuđe (3,11), Sabor (2,27), Vlada (2,14) i stranke (1,73).

U mogućnost prijevremenih izbora vjeruje nešto više od petine ispitanika. Da će do njih sigurno doći smatra 9,5 posto ispitanika, a da će vjerojatno doći 18,1 posto.

Da do izbora sigurno neće doći smatra 24,1 posto, a da vjerojatno neće biti prijevremenih izbora smatra 30,9 posto ispitanih. Odgovor na to pitanje ne zna 16,4 posto, dok ih 1,1 posto nije dalo odgovor.

Anketno istraživanje "Pilarov barometar hrvatskoga društva" usmjereno je prvenstveno na prikupljanje empirijske građe za znanstveno publiciranje, no njegovi rezultati mogu biti zanimljivi i široj javnosti, napominje Institut. U istraživanju su obrađeni i podaci o političkoj orijentaciji ispitanika, aktualnim pitanjima, gospodarstvu, kriminalu, socijalnim problemima, okolišu, standardu građana i dr.