Skoči na glavni sadržaj

HNB je otvoreno na strani banaka

hnb-je-otvoreno-na-strani-banaka-1192-1114.jpg

Okupljeni u udruzi Franak traže izjednačavanje prava dužnika u francima s onima u eurima i kunama
Foto: FaH

Udruga Franak u ponedjeljak je Hrvatskoj narodnoj banci, Ministarstvu financija i Hrvatskoj udruzi banaka uputila otvoreno pismo kojim ih poziva na pregovore za uklanjanje nezakonitosti u kreditima u kunama i eurima te u svim kreditima u švicarskim francima osim stambenih. Pismo objavljujemo u cijelosti:

„Poštovani,

kompromisno rješenje koje je postignuto za prekid nezakonite prakse kreditnih institucija u stambenim kreditima s valutnom klauzulom švicarski franak pozdravljamo kao prvu mjeru koja će donijeti konkretne rezultate. Rješenje koje je izglasano kroz izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju nije najbolje moguće, ali je kompromisno i kao takvo je prihvatljivo jer donosi određeno financijsko rasterećenje većini građana koji su najviše pogođeni rastom valute CHF. Pozdravljamo ovo rješenje prije svega kao tranzicijsku mjeru kako bi se kvalitetno nastavilo raditi na otklanjanju nezakonitosti u određivanju kamata u budućnosti.

Iz tog kuta pohvaljujemo prije svega zalaganje ministra financija i njegovih suradnika, posebice načelnice Sektora za financije Žane Pedić i izražavamo nadu da će nastaviti raditi na cjelovitom i sustavnom otklanjanju nezakonitosti, ovaj put i uz suradnju HNB-a, čija je podrška do sada uvelike izostala te je HNB umjesto da bude pokretač otklanjanja nezakonitosti postala u tome procesu kočnica. Da je HNB postupio kao susjedna Narodna banka Srbije, mi bismo danas imali kompletno rješenje za sve nezakonite kamate u Republici Hrvatskoj.

Otvorena podrška HNB-a stavovima cehovskog udruženja banaka izlazi izvan domene očuvanja financijske stabilnosti i ulazi u sferu podrške ostvarivanja ekstraprofita istih, pa na ovaj način i apeliramo za suradnju, budući da državu čiju financijsku stabilnost HNB štiti čine prije svega građani, a ne nekolicina poslovnih subjekata.

Istodobno moramo upoznati javnost Republike Hrvatske da su izmjene Zakona o potrošačkom kreditiranju ipak poprilično manjkave, jer je država prihvatila intervenirati samo u stambenim kreditima s valutnom klauzulom CHF. Nezakonitosti u određivanju kamata postoje u preko stotinu tisuća drugih kredita, a donesenim izmjenama Zakona o potrošačkom kreditiranju to neće biti riješeno. Naime, propisano je da u svim kreditima u kojima nisu ugovoreni parametri za određivanje promjenjive kamate banke to moraju uskladiti sa zakonom i odrediti parametre za ubuduće. U ugovorima o kreditima u kojima način određivanja promjenjive kamate nije ugovoren na početku, nemoguće je usred trajanja ugovornog odnosa uskladiti parametre za određivanje kamate bez arbitraže države. U ugovorima o kreditima u kojima se kamate unazad 10 godina određuju nezakonito, do zakonitosti u određivanju kamata moguće je doći na jedan od sljedećih načina:

a) sudski

b) izmjenama zakona

c) odlukom banaka da posluju zakonito odnosno memorandumom kojim bi se banke obvezale na zakonito poslovanje.

Udruga Franak savjetovat će svim dužnicima u kreditima bez ugovorenih parametara, i to u kreditima s valutnom klauzulom EURO, u kunskim kreditima te u svim kreditima s valutnom klauzulom CHF osim stambenih, da ne prihvaćaju nikakve ponude banaka, jer će te ponude biti isključivo u interesu banaka. Banke unazad godinu dana pokušavaju svojim jednostranim odlukama odrediti parametre za izračun kamata na način da se fiksna marža određuje na temelju današnje kamate i današnjih vrijednosti IBOR-a ili NRS-a. Takav način određivanja parametara nezakonit je. Gotovo smo sigurni da će banke i na temelju izmjena Zakona o potrošačkom kreditiranju nuditi i pokušati ugovoriti baš na takav način parametre u svim ugovorima bez ugovorenih parametara za izračun kamata.

Ponavljamo po stoti put – promjenjiva kamata mora biti odrediva, a odrediva je ako su ugovoreni podaci na temelju kojih se ona određuje. Ako ti podaci nisu ugovoreni, onda se kamata ne smije povećavati sve dok se ti podaci ne ugovore. Ako se kamata unatoč tome poveća, onda je takva kamata ništetna, jer je u suprotnosti s odredbama članka 272. Zakona o obveznim odnosima.

Dakle, rješenje u Zakonu o potrošačkom kreditiranju u članku 11.a stavku 5. nije provedivo u kreditima u kojima banka mora uskladiti parametre. Da bi to rješenje bilo provedivo, potrebno je odrediti način određivanja parametara, kao što je u stambenim kreditima s valutnom klauzulom CHF određeno da kamata bude ubuduće fiksna i manja od početne.

Problem će nastati i u stambenim CHF kreditima kada franak dođe ponovo u granice od 20% iznad početnog tečaja. Tada će dužnici koji odbiju konverziju biti vraćeni u današnje uvjete određivanja kamata koji su nezakoniti, i koji neće primjenom Zakona o potrošačkom kreditiranju odjednom postati zakonitima, jer će i dalje biti u suprotnosti s odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o potrošačkom kreditiranju.

U skladu sa svime iznesenim pozivamo HNB, HUB i Ministarstvo financija da organiziraju pregovore uz aktivno i kreativno sudjelovanje Udruge Franak, na kojima bi se pokušalo pronaći optimalno rješenje za određivanje parametara za određivanje promjenjive kamate u svim kreditima u kojima ti parametri nisu ugovoreni. Smatramo da je rješenje u članku 11.a stavku 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju neprovedivo bez unaprijed određenih pravila za iznalaženje fiksnoga dijela kamate. Pregovore je potrebno organizirati hitno, bez odgode, jer uskoro počinje primjena odredaba članka 11.a stavka 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju.

Ako naš apel za iznalaženje kompromisnih rješenja ne bude prihvaćen, bit ćemo prisiljeni poduzeti nove aktivnosti, a to mogu biti sljedeće konkretne mjere:

a) organizacija mreže za podizanje privatnih tužbi zbog nezakonitih kamata u desecima tisuća ugovora o kreditu

b) podizanje nove kolektivne tužbe putem udruge Potrošač zbog nezakonitih kamata u svim kreditima, a to znači u EURO i kunskim kreditima, dok u kreditima s valutnom klauzulom CHF već postoji nepravomoćna presuda u kolektivnom sudskom procesu.

Očekujemo pozitivnu reakciju na našu inicijativu.“