I nevladine udruge u Banja Luci žele osnovati Kuću ljudskih prava

Potaknite iskustvom iz susjednih država, petnaestak nevladinih organizacija iz Banja Luke žele i u svojem gradu osnovati Kuću ljudskih prava koju bi zajedno koristilo više organizacija civilnog društva.

Kuća ljudskih prava u Zagrebu postoji već 10 godina, a u Beogradu od 2011. Koncept zajedničkog korištenja prostora više udruga, a time i lakše i brže suradnje na zaštiti i promociji ljudskih prava postoji i drugdje u Europi i Aziji.

Prva Kuća ljudskih prava osnovana je 1989. u Oslu, a trenutno ih je 16 u 11 država.

Funkcioniranje se temelji na ideji jačanja suradnje i koordinacije aktivista za ljudska prava iz više organizacija, racionalnije potrošnje sredstava potrebnih za rad, boljeg uvida u stanje ljudskih prava te brže i snažnije reakcija u slučaju njihovog kršenja.

Inicijativa da se u Banja Luci uspostavi Kuća ljudskih prava postoji od 2016. i do sada nisu uspjeli u pokušajima da od Grada Banja Luke dobiju neki zajednički prostor.

„Helsinški parlament građana Banja Luka i druge organizacije civilnog društva do sada su se u više navrata obraćale Gradu i drugim institucijama, sa zahtjevom za dodjelu prostora koji bi odgovarao potrebama Kuće ljudskih prava, ali za sada bez rezultata“, stoji u objavi  Helsinškog parlamenta građana, pokretača inicijative osnivanja banjalučke Kuće ljudskih prava.

U inicijativi vjeruju da Grad ima objekte u svom vlasništvu koje bi mogli ustupiti na korištenje. Naime, prema podacima iz 2017., Odsjek za evidenciju i upravljanje nepokretnom imovinom Grada upisano je u registar gradskih nekretnina blizu 400 stanova, 300 poslovnih objekata, više od 500 garaža, 3 poslovna objekta, 12 društvenih domova, 7 javnih skloništa i više od 3000 zemljišnih lokacija u vlasništvu Grada.

U inicijativi kažu da su pokušali dobiti podatke i o neperspektivnoj vojnoj imovini na teritoriji Banja Luke – koja je to imovina i ko sa njom upravlja, ali da ni ti pokušaji nisu dali rezultate.

Osim što bi osnivanje banjalučke Kuće ljudskih prava ojačalo aktivnosti i utjecaj civilnog društva, inicijativa vjeruje da bi i povećalo šanse Banja Luke da postane Europska prijestolnica kulture za 2024. godinu.

Organizacije koje podržavaju inicijativu za Kuću ljudskih prava u Banja Luci su: Heslinški parlament građana, Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice Banjaluka, Udruženje građana Oštra Nula, Omladinski komunikativni centar, Zdravo da ste, Centri civilnih inicijativa, IAESTE, Fondacija Udružene žene, Udruženje građana Nešto više, Genesis projekat, Centar za životnu sredinu, Transparency International BiH, Organizacija amputiraca UDAS, Banjalučki centar za ljudska prava i Klub studenata Fakulteta političkih nauka.

i-nevladine-udruge-u-banja-luci-zele-osnovati-kucu-ljudskih-prava-6937-9391.jpg

„Helsinški parlament građana Banja Luka i druge organizacije do sada su se u više navrata obraćale Gradu i drugim institucijama, sa zahtjevom za dodjelu prostora, ali za sada bez rezultata“, stoji u objavi utemeljitelja inicijative
„Helsinški parlament građana Banja Luka i druge organizacije do sada su se u više navrata obraćale Gradu i drugim institucijama, sa zahtjevom za dodjelu prostora, ali za sada bez rezultata“, stoji u objavi utemeljitelja inicijative
Foto: 
Kuća ljudskih prava Zagreb

Vijesti