Skoči na glavni sadržaj

Iz Grada tvrde: Projekt najma javnih stanova je uspio

Najamnina je niža nego na slobodome tržištu, a niža je i od kamatne stope za kupnju takvog stana

Iz Grada Zagreba tvrde da je projekt javnonajamnih stanova bio uspješan. To su zaključili na temelju istraživanju "Kvaliteta života u javnonajamnim stanovima u naselju Novi Jelkovec 2014." što ga je na uzorku od 270 kućanstava zagrebačkog naselja Novi Jelkovec tijekom prosinca 2014. i siječnja 2015. godine proveo Pravni Fakultet u Zagrebu uz potporu Sveučilišta u Zagrebu i u suradnji s Gradom Zagrebom.

"Kvaliteta života u javnonajamnom stanovanju vidljivo se poboljšala u odnosu na prethodno stanovanje najmoprimaca. Kućanstva žive u novim, pristojnim i dovoljno velikim stanovima sa stabilnim ugovorima te mogu uspješno kontrolirati vlastite živote i planirati svoju budućnost. Sklapaju petogodišnji ugovor o najmu, najamnina je niža nego na slobodome tržištu, a niža je i od kamatne stope za kupnju takvog stana", navodi se u izvještaju "Socijalna slika Grada Zagreba 2014.".

Tek je mali broj stanara raskinuo ugovore i napustio stan. "Kao rezultat, ova je inovacija učinila pristojno stanovanje dotupnim za ranjive socijalne skupine. Korisnicima je ova inovacija omogućila, doprinoseći tako socijalnoj integraciji, aktivnom građanstvu te snaženju socijalne kohezije", kaže se u brošuri naglašavajući da se ova socijalna investicija isplatila.