Mesić: Pogubna neodlučnost u suočavanju sa sve agresivnijom desnicom

Stjepan Mesić, bivši hrvatski predsjednik, oglasio se priopćenjem nakon incidenta u Vukovaru, kojim izražava duboku zabrinutost sve očitijim podjelama u hrvatskom društvu. 

"Te su podjele na eklatantan način došle do izražaja upravo na dan kada je Hrvatska trebala biti ujedinjena u odavanju počasti žrtvama Vukovara. Dobro pripremljenom, organiziranom i financiranom akcijom uspjelo je onima koji su grad Vukovar, ali i velik broj poštenih i dobronamjernih građana iz cijele Hrvatske pretvorili u svoje taoce, demonstrirati podjelu na 'narod' i 'državni vrh', podjelu koja – objektivno gledano – niti postoji, niti može postojati, jer taj je državni vrh izabran na svoje položaje upravo voljom naroda, odnosno većine stanovnika Republike Hrvatske", kaže Mesić, upozoravajući da se na agresivnoj desnici mora odlučnije suprodstaviti.

"Događanja u Vukovaru pokazala su svu pogubnost neodlučnosti u suočavanju sa sve agresivnijom desnicom, pa i pravljenja ustupaka toj desnici koji su u nekim slučajevima bili kršenje pozitivnih propisa upravo one države koja danas postoji zahvaljujući i žrtvi Vukovara i njegovih branitelja", kaže Mesić dodajući da se nada da će oni, koji su temeljem svojih funkcija na to pozvani, prepoznati i shvatiti značenje onoga što se dogodilo u Vukovaru, te da će se u budućnosti u skladu s tim i ponašati. "Hrvatska budućnost, ako je želimo, može se graditi samo i isključivo na temeljima demokracije, pune ravnopravnosti svih građana, poštivanja ljudskih prava, uključujući prava manjina i odlučnom otporu svakome skretanju s toga puta. Još nije kasno, mada je vremena sve manje", kaže Mesić.