Skoči na glavni sadržaj

Nenad Bakić - goni uhljeba da uhljebiš svoga (reagiranje)

nenad-bakic-goni-uhljeba-da-uhljebis-svoga-reagiranje-4972-5908.jpg


Foto: Hrt.hr

Odvjetničko društvo Šavorić i partneri poslalo je zahtjev za ispravkom članka "Nenad Bakić — goni uhljeba da uhljebiš svoga" objavljenog 16. prosinca na Forum.tm-u. Reagiranje objavljujemo u cijelosti:

"Obraćamo Vam se kao punomoćnici društva Electus DGS d.o.o. za privremeno zapošljavanje (dalje u tekstu: „Electus DGS“) nastavno na članak autora Ante Pavića, objavljen na portalu Forum.tm 16. prosinca 2016. u 11:31 sati pod naslovom 'Nenad Bakić — goni uhljeba da uhljebiš svoga' (dalje u tekstu: 'Članak'). Poštujući prava Vaših čitatelja da budu točno informirani, ovime sukladno odredbama članaka 40. do 42. Zakona o medijima ('Narodne novine', broj 59/04, 84/11, 81/13; dalje u tekstu: 'Zakon o medijima'), upućujemo zahtjev za objavom ispravka netočnih informacija iznesenih u Članku. Sukladno Zakonu o medijima, ovaj ispravak dužni ste objaviti bez promjena i dopuna, u prvom sljedećem programskom sadržaju portala. Pritom se u skladu s člankom 42. stavkom 3. Zakona o medijima u istom programskom sadržaju ne može objaviti komentar ili odgovor na ispravak u nastavku ovoga dopisa.

Već sam naslov Članka skandalistički i neistinito insinuira da bi se g. Nenad Bakić kao osnivač i član uprave društva Electus DGS bavio nekom nemoralnom ili protuzakonitom djelatnošću. Dalje se kroz čitav Članak provlači tendenciozan i senzacionalistički stil pisanja gdje autor polazeći od statističkih podataka izvlači potpuno promašene zaključke, koji osim što su uvredljivi nanose štetu kako g. Bakiću osobno tako i društvu Electus DGS.

Pravo na dostojanstvo, ugled i čast jedno je od temeljnih prava svake osobe zajamčeno člankom 35. Ustava Republike Hrvatske ('Narodne novine', broj 56/1990, 135/1997, 113/2000, 28/2001, 76/2010, 5/2014). Njegova povreda rezultira ne samo građanskopravnom, nego i kaznenom odgovornošću jer iznošenje uvredljivih i neistinitih informacija predstavlja kaznena djela uvrede teškog sramoćenja, odnosno klevete, novčano kažnjiva prema Kaznenom zakonu ('Narodne novine', broj 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015).

Uz maksimalno pridržavanje novinarske slobode izražavanja, ističemo da je nedopustiva njena zlouporaba kao u slučaju predmetnog Članka gdje autor iznošenjem potpuno netočnih zaključaka nastoji obezvrijediti dugogodišnji trud, rad i ulaganje u obavljanju potpuno zakonite djelatnosti privremenog zapošljavanja radnika.

Poslovanje društva Electus DGS kao agencije za privremeno zapošljavanje koja je uredno registrirana i upisana u evidenciju Ministarstva rada i mirovinskog sustava određeno je Zakonom o radu ('Narodne novine', broj 93/14; dalje u tekstu 'Zakon o radu'), koji detaljno regulira ovu djelatnost, određujući obveze agencije i korisnika s jedne i prava radnika s druge strane (članci 44. do 52.). Odredbe Zakona o radu koje se odnose na privremeno zapošljavanje nastale su dogovorom socijalnih partnera te su u cijelosti usklađene s regulativama EU.

Sve odredbe Zakona o radu koje se odnose na ustupanje radnika Electus DGS u potpunosti poštuje u svakom segmentu poslovanja. U tom smislu, Zakon o radu jasno regulira i pitanje minimalnih prava radnika, poput plaće, te su pogrešne tvrdnje autora u Članku da bi cilj ovakve djelatnosti bio izbjegavanje određenih prava koja su radnicima zajamčena.

Nadalje, uslugu ustupanja radnika javni naručitelji moraju provoditi kroz javnu nabavu, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi ('Narodne novine', broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14).

Electus DGS nije jedina agencija koja sudjeluje u postupcima javne nabave, niti jedina koja ima suradnju s javnim i državnim institucijama. Electus DGS ni na koji način ne utječe na način na koji se takvi postupci provode, niti na poslovnu politiku društava s kojima surađuje. Privremeno je zapošljavanje društveno izrazito korisna djelatnost koja potiče zapošljavanje u doba krize. Primjerice, u Njemačkoj je takozvana Hartzova reforma, koju je implementirao socijaldemokratski kancelar Schröder, zemlju od 'bolesnika Europe' pretvorila u ono što je danas, uključivo skoro pa potpunu zaposlenost, a ključan element reforme bilo je upravo značajno poticanje privremenog zapošljavanja. Takav vid zapošljavanja u Hrvatskoj vrlo je malo zastupljen (prema zadnje dostupnim podacima s tek oko trećinom udjela koje ima u Njemačkoj), no to ne daje za pravo autoru Članka da izvrtanjem činjenica pokuša o njemu stvoriti pogrešnu sliku u javnosti.

Nadalje, iznosi koji se navode u članku u najvećem dijelu nisu stvarni prihodi društva Electus DGS, nego plaće zaposlenika jer je društvo kao agencija za zapošljavanje to koje snosi krajnju obvezu isplate plaće zaposlenicima. Drugim riječima, iznosi koji su navedeni u članku predstavljaju u najvećem dijelu umnožak plaće, planirani broj radnika projiciran od strane korisnika te period ustupanja projiciran od strane korisnika. U ovom smislu ističemo i da Electus DGS kao agencija za privremeno zapošljavanje ne određuje iznose plaća, već to mora učiniti korisnik usluge ustupanja radnika, koji raspisuje natječaj za uslugu za koju ima potrebu.

Electus DGS nije vodeće društvo na tržištu zato jer ima ugovore s državnim sektorom, nego upravo zato jer je vodeće uspijeva dobiti i te zahtjevne ugovore, pri čemu često značajno spušta cijenu usluge i doprinosi efikasnosti. Primjerice, u jednom od zadnjih natječaja, iduća najbolja ponuda bila je devet puta (!) skuplja od one društva Electus DGS. Svoju vodeću ulogu na tržištu, koju se u Članku netočnim navodima nastoji diskreditirati, društvo je steklo zahvaljujući velikim ulaganjima u razdoblju duljem od 15 godina.

Vrijedno je napomenuti da je i drugi vid poslovanja u poslovnoj grupi kojoj pripada Electus DGS također društveno koristan. Radi se o posredovanju u zapošljavanju u kojem grupacija ima tržišno izrazito vodeću ulogu, a među klijentima joj se nalazi niz najboljih hrvatskih društava, kojima je pomogla da stvore mnoga radna mjesta, pa i čitave odjele koji inače ne bi postojali u Hrvatskoj. Medu njima su Pliva, nekoliko vodećih društava koja pružaju telekomunikacijske usluge, Coca-Cola HBC Croatia, IKEA, Ericsson Nikola Tesla, Philip Morris, Atlantic grupa, Podravka i mnoga druga.

Činjenica je i da žestoki konkurenti koji često u isto vrijeme posluju s grupacijom na tako osjetljivim projektima ukazuju na visoku etičnost poslovanja grupacije. Jedan od projekata u grupaciji je i izdavanje certifikata Poslodavac Partner, koji nagrađuje i potiče najbolje prakse u odnosu poslodavaca sa zaposlenicima, a dobitnici su im mnoga ugledna društva. Pored toga, jedan od istaknutih projekata je i računanje Indeksa žena u upravama društava, koji potiče ravnopravnost spolova.

Društvo Electus DGS izrazito je ponosno na svoju vodeću tržišnu ulogu, pogotovo kao domaće društvo uz izrazito jake međunarodne konkurente. Electus DGS dobit praktički uopće ne isplaćuje članovima društva, već zadržava kapital radi sigurnosti i kvalitete poslovanja i njegovih zaposlenika. Kao rezultat toga, krajem 2015. njegov ukupni kapital nadmašio je onaj svih ostalih konkurenata zajedno.

Poštujući i podržavajući slobodu medija, te pogotovo pravo na informaciju i kritiku, napominjemo kako je novinar obvezan iznositi točnu i provjerenu informaciju, a što u ovome slučaju očigledno nije ni najmanje poštovano. lako se u Članku tvrdi suprotno, niti g. Bakić osobno niti društvo Electus DGS nikada nisu zaprimili upit za komentar na (netočne) informacije koje su ondje iznesene, protivno minimalnim standardima novinarske etike.

Slijedom svega navedenoga, zahtijevamo da se ovaj ispravak Članka objavi u najkraćem sukladno članku 41. stavku 1. Zakona o medijima, na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji su bile objavljene informacije na koje se ispravak odnosi, što uključuje naslovnicu portala Forum.tm u jednakom vremenskom trajanju objave, društvenu mrežu Facebook i sve druge kanale distribucije Članka."