Netransparentni pregovori između EU i SAD-a o slobodnoj trgovini

Pravobraniteljica Europske unije Emily O'Reilly pokrenula je istragu protiv institucija EU-a zbog netransparentnosti pregovora o slobodnoj trgovini između EU-a i SAD-a (TTIP), javlja Euractiv. Zatražila je da Europska komisija i Vijeće EU-a objave pregovaračke dokumente o trgovinskom sporazumu koje od javnosti uporno skrivaju. Time je dala zvučnu pljusku Komisiji koja se do sada branila kako su baš ovi pregovori najotvoreniji do sada.

Sudeći prema reakciji pravobraniteljice, Komisijino obrazloženje govori više o manjku otvorenosti dosadašnjih sličnih pregovora, što je u srpnju utvrdio i Europski sud pravde koji je donio odluku da se međunarodni pregovori EK i Vijeća ne mogu smatrati automatski tajnima, što su Vijeće i Komisija do sada obilato diskrecijski koristili. 

Pritisci europskih parlamentaraca, sindikata i nevladinih udruga i sličnih grupa za pritisak oko TTIP-a bili su previše snažni da bi pravobraniteljica ostala po strani jer sve te grupe već dugo upozoravaju da o sporazumu u tajnosti pregovaraju isključivo malobrojni najviši dužnosnici s lobistima brojnih korporacija zbog čega se nameće zaključak kako se trgovinski sporazum pregovara isključivo za dobrobit multinacionalki, a na štetu europskih građana.

Posebna opasnost prijeti od velikog zaštitnog pravnog mehanizmima za investitore (ISDS). Ako, na primjer, parlament države donese zakon koji bi mogao utjecati na gubitak profita za neku kompaniju, kompanija bi imala pravo tužiti državu, ali ne na javnom sudu nego na tajnoj arbitražnoj komisiji. Mnogi europarlamentarci i sve brojnije udruge građana upozoravaju da će stupanjem sporazuma na snagu doći do smanjivanja demokratskog legitimiteta nacionalnih vlasti i urušavanja sigurnosti hrane te socijalnih i okolišnih prava građana.

"Budući da je riječ o javnom interesu i utjecaju TTIP-a na svakodnevne živote građana EU-a, tražim od obiju institucija da primijene proaktivne transparentne politike", navela je O'Rilley u pismu ovim institucijama. Pravobraniteljica, doduše nije pozvala na potpunu transparentnost: "Slažem se da ne mogu svi dokumenti biti objavljeni u ovoj fazi jer je ipak potreban određeni slobodni prostor za pregovore." 

netransparentni-pregovori-izmedu-eu-i-sad-o-slobodnoj-trgovini-2078-2099.jpg

Pritisci europskih parlamentaraca, sindikata i nevladinih udruga te sličnih skupina za pritisak oko TTIP-a bili su previše snažni da bi pravobraniteljica Emily O'Reilly ostala po strani
Pritisci europskih parlamentaraca, sindikata i nevladinih udruga te sličnih skupina za pritisak oko TTIP-a bili su previše snažni da bi pravobraniteljica Emily O'Reilly ostala po strani
Foto: 
Fraeuropa.eu

Vijesti