Općine najnetransparentnije lokalne jedinice u Hrvatskoj

Što su lokalne jedinice u Hrvatskoj niže razine, to je veći stupanj njihove netransparentnosti, pokazali su rezultati trećeg istraživanja Lokalna odgovorna i transparentna uprava i samouprava (LOTUS), koju je GONG u ponedjeljak predstavio na okruglom stolu "Kako građani sudjeluju u odlučivanju? Participativno budžetiranje i drugi primjeri iz Hrvatske" održanom u vijećnici Ivana Mažuranića u Hrvatskom saboru.

Županije su najtransparentnije, a slijede ih gradovi u inače poražavajućim ukupnim rezultatima, koji pokazuju da je 74 posto jedinica lokalne samouprave netransparentno, a tek pet posto njih  "izrazito transparentno". Za takav loš rezultat najodgovornije su općine jer ih čak 88 posto ulazi među netransparentne.

Građani Pazina završili su pionirski projekt participativnog budžetiranja u kojemu su direktno sudjelovali u procesu donošenja gradskog proračuna za 2015. godinu. Neposredno su odlučivali o malim komunalnim akcijama u ukupnoj vrijednosti od 300 tisuća kuna u sklopu održanih tribina.

Gradonačelnik Pazina Renato Krulčić kazao je kako je participacija uvjerila građane da proračun nije neosvojiva tvrđava, ali ni bunar lijepih želja.

"Građani nakon ovoga više nisu toliko kritični, jer se uključuju u donošenje odluka, a gradska uprava unaprjeđuje svoj odnos s građanima i jača povjerenje u institucije", kazao je Krulčić.

Berto Šalaj s Fakulteta političkih znanosti dodao je da je participacija građana u donošenju proračuna samo dio šireg sudjelovanja građana u donošenju odluka od njihova interesa.

"To je pokušaj da isprave nedostaci parlamentarne demokracije koja je u očitoj krizi jer je postala suviše elitistička", upozorio je Šalaj.

Rasprava koja je potom uslijedila u saborskoj vijećnici uz nekoliko je varnica otvorila više pitanja nego što je ponudila odgovora. Predstavnici manjih jedinica branili su se da su financijski slabi da bi provodili participativno budžetiranje poput Pazina, koji se ipak nalazi u najbogatijoj županiji Hrvatske, prigovorivši LOTUS-ovu istraživanju previše neujednačene kriterije ocjenjivanja.

Pojedini saborski zastupnici kazali su da transparentnost košta, što je izazvalo reakciju izvršnog direktora GONG-a Dragana Zelića, koji je odgovorio da se ulaganje u transparentnost vraća u deseterostrukom iznosu.

Jedan od zaključaka je da je nužna reforma lokalne samouprave kojom bi jedinicama trebalo dati veću financijsku autonomiju, pa će samo na taj način građani moći u većem broju sudjelovati u neposrednom odlučivanju, ali to je ostavljeno za neku iduću raspravu. Raspravu koja se u Hrvatskoj vodi niz godina i koja se nije pomakla s početne točke.

Odgovor na pitanje kako je moguće očekivati veću transparentnost lokalnih jedinica pri donošenju proračuna ako centralna vlast redovito krši Zakon o proračunu, ostalo je nedogovoreno iako su na njoj govorili i predstavnici Ministarstva financija. 

opcine-najnetransparentnije-lokalne-jedinice-u-hrvatskoj-3101-3239.jpg

Odgovor na pitanje kako je moguće očekivati veću transparentnost lokalnih jedinica pri donošenju proračuna ako centralna vlast redovito krši Zakon o proračunu, ostalo je nedogovoreno iako su na predstavljanju Gongova istraživanja LOTUS govorili i predstavnici Ministarstva financija
Odgovor na pitanje kako je moguće očekivati veću transparentnost lokalnih jedinica pri donošenju proračuna ako centralna vlast redovito krši Zakon o proračunu, ostalo je nedogovoreno iako su na predstavljanju Gongova istraživanja LOTUS govorili i predstavnici Ministarstva financija
Foto: 
Hina/ Lana Slivar Dominić

Vijesti