Skoči na glavni sadržaj

Petero kandidata za dječjeg pravobranitelja, nema prijave Ivane Milas Klarić

petero-kandidata-za-djecjeg-pravobranitelja-nema-prijave-ivane-milas-klaric-6122-7790.jpg

Riječ je o kandidatima koji nisu odviše poznati u javnosti, iako su neki od njih godinama aktivni na zaštiti prava djece
Foto: HINA/Dario GRZELJ

Na javni poziv za novog pravobranitelja za djecu javilo se petero kandidata, među kojima nije i aktualna dječja pravobraniteljica Ivana Milas Klarić.

Stigle su prijave Tatjane Holjevac, Hrvoja Jukića, Zdravka Miočevića, Vanje Slijepčević Saftić i Helence Pirnat Dragičević, objavljeno je na stranicama Sabora. Riječ je o kandidatima koji nisu odviše poznati u javnosti, iako su neki od njih godinama aktivni na zaštiti prava djece.

Tatjana Holjevac, ali ne političarka nego pravnica iz Hrvatskog pravnog centra, posljednjih je desetak godina pravna savjetnica na više projekata vezanih za pružanje pomoći djeci migrantima i izbjeglicama, edukaciji policijskih službenika i zastupanju osoba tražitelja međunarodne zaštite. Kako navodi u životopisu, vanjska je suradnica na zagrebačkom Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih znanosti.

Odvjetnik Hrvoje Jukić zaposlen je u vlastitom odvjetničkom uredu koji, kako navodi, uglavnom pruža usluge zastupanja u brakorazvodnim parnicama i zastupanja malodobne djece kao njihov punomoćnik ili kao branitelj. Član je radne skupine za izradu Obiteljskog zakona, a bio je uključen i u izradu Zakona o mirenju i Zakona o parničnom postupku. Za sebe ističe da je redoviti donator SOS dječjeg sela Hrvatske i UNICEF-a te da je izrazito motiviran za rad s djecom.

I Zdravko Miočević je pravnik po struci. Posljednjih 14 godina zaposlen je u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba u službi za pravne, kadrovske i opće poslove, ali istodobno kao član multidisciplinarnog tima Poliklinike savjetuje roditelje i stručnjake koji rade s djecom o pravnim aspektima zaštite djece. Bio je predavač na više tečajeva za djelatnike centara za socijalnu skrb, liječnike i stručne suradnike u srednjim školama.

Iz Poliklnike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba dolazi i pedijatrica Vanja Slijepčević Saftić, ujedno zaposlena na Hrvatskom katoličkom sveučilišta kao docentica. Specijalizirala je dječju neurologiju. Na doktorskom studiju socijalnog rada na zagrebačkom Pravnom fakultetu vodi kolegij „Neuroznanost u socijalnoj interakciji“. Posebni su joj interesi, kako navodi, zlostavljana  i zanemarena djeca te djeca smještena u institucijama bez prava na roditeljsku skrb.

Pravnica Helenca Pirnat Dragičević, posljednjih pet godina radi kao viša državnoodvjetnička savjetnica u Kaznenom odjelu DORH-a zadužena za praćenje rada na kaznenim predmetima zaštite djece i maloljetnika. U tužiteljstvu je od 1990. godine, pratila je sve oblike nasilja u obitelji, nasilja među djecom, mladima i nad ženama. Sudjelovala je u stručnim edukacijama policijskih i pravosudnih djelatnika. Kao tužiteljica bila je uključena u postupak protiv ginekologa Asima Kurjaka kojeg se teretilo za nezakonito presađivanje jajnih stanica.

Odbor za obitelj mora Saboru predložiti najamanje dva kandidata za novog dječjeg pravobranitelja najkasnije do kraja listopada. U međuvremenu bi trebali biti obavljeni razgovori s kandidatima.

Za pravobranitelja za djecu može biti izabrana osoba koja je hrvatski državljanin s prebivalištem u Hrvatskoj, visoke stručne spreme, s najmanje 10 godina radnog iskustva i koja je „osobnim zalaganjem javnosti poznata u području promicanja i zaštite prava djeteta“.

Jedan od uvjeta je i da osoba nije osuđivana i da se protiv nje ne vodi postupak za kaznena djela za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti te da nije član političke stranke.

Mandat dječjeg pravobranitelja traje osam godina s mogućnošću reizbora.

Javni poziv je raspisan nakon što je u srpnju Sabor donio novi Zakon o pravobranitelju za djecu zbog toga što je Ustavni sud utvrdio da je prethodni donesen običnom, a ne većinom svih sabroskih zastupnika.

Opzicija je optužila vladajuće da donose novi zakon isključivo da bi smijenili aktualnu dječju pravobraniteljicu Ivanu Milas Klarić koja je na toj funkciji nešto više od tri godine i koja nije bila po volji ultrakonzervativnim krugovima.