Podbacio Jovanovićev program dogradnje škola javno-privatnim partnerstvom

Od 338 škola, koliko je Kukuriku koalicija planirala izgraditi, dograditi ili obnoviti modelom javno-privatnog partnerstva, do danas nije dovršena niti jedna, a samo ih je 15 u postupku pokretanja gradnje, piše Novi list. 

Dok Državni pedagoški standard predviđa da sve škole rade u jednoj smjeni do 2017. godine, prolazno vrijeme kaže da danas 17 osnovnih i desetak srednjih škola radi u tri smjene. U dvije smjene radi čak 57 posto osnovnih i 64 posto srednjih škola, a 41 posto osnovnih škola radi u jednoj smjeni. Zanimljivo je da ove posljednje uglavnom ne koriste prednosti jednosmjenskog rada, bar što se tiče dodatnih aktivnosti, jer većina njih zaključava svoja vrata nakon završetka nastave. 

Prema modelu vladajuće koalicije privatnik bi trebao financirati izgradnju i dogradnju škole te je održavati 30 godina, dok bi država financirala otplatu rata (država 55 posto, županija 35 posto i grad, odnosno općina 10 posto). Procjenjivalo se da bi ovaj program stajao 6,2 milijarde kuna, a aktualna vlast najavljivala je da bi se do 2012. pokrenula trećina investicija. 

Krešimir Katranček iz Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, rekao je za Novi list da je u prijavama projekata najčešće bilo problema s neriješenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljištu. Neki projekti su ostali bez suglasnosti Ministarstva jer nisu odgovarali mjerilima za prostor i opremu koju propisuje Državni pedagoški standard, a u nekim slučajevima su jedinice lokalne samouprave prekinule su suradnju nakon prijave projekta. 

Ministar obrazovanja Željko Jovanović, međutim, ne djeluje zabrinuto zbog (ne)provedbe vlastitog plana, što dokazuje i odgovor njegovog Ministarstva da nisu nezadovoljni jer imaju razumijevanja za spori proces odlučivanja po županijama i gradovima.