Referendum o ćirilici bio bi apsurdan i opasan i za Hrvatsku i za EU

Skupina od 74 eurozastupnika i Europska liga za jednakost (ELEN) poslale su danas otvorena pisma hrvatskoj javnosti u kojima izražavaju zabrinutost oko najavljenog referenduma kojim bi se pravo na korištenje jezika i pisma manjina moglo konzumirati samo u gradovima i općinama gdje one premašuju 50 posto stanovništva.

Kao "apsurdnu i iznad svega opasnu i za Hrvatsku i za EU" eurozastupnici vide namjeru inicijatora da manjine ostvare pravo na pismo samo tamo gdje postanu većina. Naglašavaju kako je Hrvatska postala članicom EU dijelom i stoga što je imala dobre standarde zaštite manjina.
Predstavljajući se kao "izabrani predstavnici europskih građana koji žele dati snažnu izjavu hrvatskoj javnosti, organizatorima i pristašama ove nepravedne i opasne inicijative", eurozastupnici upozoravaju da je u europskim relacijama i prag od 33 posto za pružanje dvojezičnosti visok. Ističu primjer Finske gdje je dvojezičnost  zajamčena manjini koja dosegne osam posto stanovništva.
Među potpisnicima najviše je europskih socijalista (51) , pet zsstupnika je iz liberalne grupacije, osmero je iz grupacije lijevih (GUE/NGL), četvero iz stranaka grupacije Greens/EFA i jedan zeleni. Posebno zanimljivo je to što je među potpisnicima i četvero zastupnika iz EPP-a, pučke grupacije kojoj pripada i HDZ: Nijemci Bernd Posselt i Martin Kastler, Mađarica Kinga Gal i Rumunj Csaba Sogor.
Nevladina mreža ELEN, koja se zalaže za ravnopravnost jezika, a ima savjetodavnu ulogu pri EP-u i Vijeću Europe, upozorava da se  umijeće zajedničkog života gradi godinama, ali ga je "lako potkopati mjerama podjele poput ovoga referenduma". ELEN smatra da bi Hrvatska organiziranjem referenduma koji je inicirao Stožer za obranu Vukovara kršila međunarodne povelje o zaštiti nacionalnih manjina i njihovih jezika.