Šest izbornih jedinica i preferencijalno glasanje

Izborno zakonodavstvo treba izmijeniti i to tako da se uvede preferencijalno glasanje, broj izbornih jedinica treba smanjiti na šest, Državno izborno povjerenstvo treba profesionalizirati i dio sudaca zamijeniti politolozima, socijolozima ili novinarima, a osuđenicima za ratne zločine, zloporabu položaju i ovlasti ili gospodarskog kriminala treba zabraniti kandidiranje na izborima. Osim toga, građanima treba olakšati pokretanje državnog referenduma pa smanjiti potreban broj potpisa na pet posto (sad je 10 posto) građana koje bi valjalo prikupiti u roku od 30 dana (sad je 15).

Sve to i još ponešto predlaže nevladina organizacija GONG već duže vrijeme, no Vlada sluha još uvijek nema. “Ako ova Vlada nije spremna na izbornu reformu, je li spremna na ikakve ozbiljne reforme u ovoj zemlji”, pitao se Dragan Zelić, izvršni direktor GONG-a, na konferenciji za novinare predstavljajući GONG-ove preporuke za izmjene izbornog zakonodavstva, dodajući da se dvije najveće hrvatske stranke, SDP i HDZ, nisu izjasnile o tom pitanju. Zelić upozorava da bi ovakve izmjene rezultirale većom participacijom građana u izbornom procesu, što bi konačno svima trebao biti cilj.

GONG tako predlaže da granice izbornih jedinica prate administrativno-teritorijalni ustroj u smislu spajanja pojedinih županija, uvažavajući temeljne odredbe o jednakosti biračkog prava i jednakosti glasa, pa predlažu šest izbornih jedinica. One ne moraju biti jednako velike u smislu broja mandata, pa bi se tako iz neke biračke jedinice moglo birati 15, a u drugoj 25 zastupnika, ovisno o broju birača ili broju stanovnika u pojedinoj izbornoj jedinici i ukupnom broju zastupnika u Saboru.

Osim toga, valjalo bi uvesti preferencijalno glasanje, odnosno zatvorene neblokirane liste. Izborni model bi ostao isti, ali bi se nadogradio s opcijom izražavanja preferencija. Sada u Hrvatskoj postoje zatvorene blokirane liste koje omogućuju biraču odabir samo jedne liste, bez utjecaja na redosljed odabira kandidata s liste. Zatvorene neblokirane liste bi podrazumijevale mogućnost da birač svoje preferencije raspodjeljuje između kandidata unutar samo jedne izborne liste.

Predlaže se i uspostavljanje jedinstvene i lako pretražive baze podataka o donacijama koje su političke stranke i kandidati primali tijekom godine, o donatorima i s financijskim izvještajima. “Optimalno rješenje koje bi se trebalo regulirati daljnjim izmjenama Zakona bi bilo uspostavljanje službene online aplikacije u koju bi kandidati i stranke izravno unosili svoje financijske izvještaje u digitalnom formatu te bi time bila moguća automatska obrada i korištenje podataka iz financijskih izvještaja”, kaže se u GONG-ovom prijedlogu izmjena izbornog zakonodavstva.

Državno izborno povjerenstvo bi trebalo profesionalizirati, a trebalo bi ga činiti šest sudaca te tri člana koja bi se imenovala iz relevantnih struka (politologija, sociologija, ekonomija, informatika, novinarstvo), što je u skladu s preporukama Venecijanske komisije Vijeća Europe, budući da izbori nisu isključivo pravno pitanje, već se dotiču i mnogih drugih struka koje mogu doprinijeti razumijevanju izbornog procesa. Niža tijela trebaju imenovati stalna izborna tijela na sličan način kao i DIP određeni broj godina, a plaću za rad trebaju primati putem dnevnica samo kad rade u vrijeme izbora.

Uvjet za kandidiranje svih izbornih lista, bilo stranačkih, koalicijskih ili lista grupe birača, trebali bi biti prikupljeni potpisi, dok temelj za određivanje broja potpisa može biti različit u pojedinoj izbornoj jedinici (ukoliko se usvoji prijedlog o različitim veličinama izbornih jedinica). Zbog velikog broja političkih stranaka trebalo bi dosljedno provoditi Zakon o političkim strankama, pa brisati stranke iz registra koje ne poštuju vlastite rokove za održavanje najvišeg upravnog dijela.

Rokove za podnođenje prigovora i žalbi trebalo bi produžiti od tri do pet dana, kao i rokove za donošenje odluka na te žalbe. Pravo podnošenja prigovora i žalbe treba omogućiti svakom biraču i svakom kandidatu, s tim da biraču treba omogućiti podnošenje prigovora o kršenju njegovih biračkih prava, dok pravo prigovora i žalbe na rezultat izbora trebaju imati samo kandidati. Žalbeni postupak trebao bi biti sudbene naravi.

GONG predlaže i promjenu medijskog praćenja izbornih kampanja u parlamentarnim, europskim i predsjedničkim izborima i to tako da se poštuje načelo proporcionalne jednakosti. Tako bi se pristup i zastupljenost kandidata u javnim i privatnim medijima osiguravala razmjerno potpori biračkog tijela koju imaju kandidat ili njegtova politička stranka, a to bi se mjerilo relevantnim istraživanjima javnog mnijenja.