Stanje nacije

Znaju na prigovarati da imamo previše kulture. Pa evo mali podsjetnik na "Stanje nacije" Filipa Šovagovića.
 

Fili Šovagović - Stanje nacije monodrama