Tražio sam i tražit ću zabranu skupa na Bleiburgu

Pitanje suočavanja i prihvatanja historijskih činjenica je duboko uvezano u tkivo austrijskog društva, svjesnog svoje uloge u nacističkim zločinima, ističe guverner austrijske savezne države Koruške Peter Kaiser.

U razgovoru za Al Jazeeru ističe kako se borio za zabranu održavanja skupa na Bleiburgu te kako će to i dalje raditi. Dodaje kako ova komemoracija iz godine u godinu ima sve veći politički značaj, a sve manje ima karakteristike vjerske službe.

Kaiser, član i predsjednik regionalnog odjela Socijaldemokratske partije Austrije (SPOe), na ovoj poziciji nalazi se od 2013. godine.

Kako tumačite skup u Bleiburgu? Da li je to mjesto gdje su ukopane nevine žrtve, kako govore jedni, ili fašisti koji su bježali, prema drugom stajalištu?

- Vojne jedinice poražene njemačke armije, kao i njihove pomoćne trupe, tokom povlačenja su 15. maja 1945. godine došli na polja Bleiburga. Ove pomoćne trupe činile su hrvatske ustaške jedinice, slovenski domobrani, srpski dobrovoljački korpus, srpski četnici i bosanski muslimani, koji bili dio zloglasnih SS jedinica. Sve spomenute jedinice su bile žestoko umiješane u borbe protiv partizanske armije Josipa Broza Tita tokom rata na području Jugoslavije.

No, među svim ovim jedinicama je bio i veliki broj civila, uključujući žene i djecu svih doba, kao i stare i bolesne osobe, koji su se uključili u povlačenje ovih jedinica iz straha od odmazde komunista, koji su bili pobjednička strana u ratovanju. Svi oni su postali žrtve masakra, koji je počeo nakon što je proglašena bezuvjetna predaja.

Kada govorimo o zabranama skupova ovog tipa, da li su zabranjene crkvene mise, ili samo znakovlje koje se povezuje s fašističkim jedinicama i pokretima?

- Crkvene mise nisu zabranjene. S druge strane, ustaško znakovlje (koje se znalo pojavljivati na ovim skupovima) zabranjeno je amandmanom na Zakon o političkim simbolima, koji je usvojio austrijski Parlament 1. marta 2019. godine. Sve do danas, po austrijskom zakonu, strogo je zabranjeno isticanje znakova, heraldije (grbova, znački, zastava...), publikacija i štampanih izdanja gdje se vide, prikazuju i promoviraju znakovi, simboli ili sadržaji nacističkog režima na teritoriji Austrije.

Prošlogodišnjim amandmanom na zakon, zabrana je proširena na ustaške simbole, kao što je grb, odnosno glavni simbol fašističke Nezavisne države Hrvatske, ili simbol "U" (plave boje), u kojem se nalazi štit (srebrne boje). Razvoj skupova na Bleiburgu u proteklim desetljećima pretvorio je memorijalni skup u sve više političke demonstracije, što je potaklo federalnu Vladu [Austrije] da konkretnije stane protiv političkog ekstremizma.

Da li će skupovi na Bleiburgu u budućnosti biti zabranjeni?

- To u potpunosti ovisi o austrijskoj federalnoj Vladi i Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje je zaduženo za takva pitanja. No, sa moje pozicije guvernera pokrajine Koruška uvijek sam pokušavao uvjeriti svoje kolege na vlasti da zakonom zabrane ovaj skup, a to ću definitivno nastaviti raditi i u budućnosti.

Cijeli intervju pročitajte ovdje

 

trazio-sam-i-trazit-cu-zabranu-skupa-na-bleiburgu-7454-10079.jpg

Peter Kaiser kaže za Al Jazeeru kako ova komemoracija iz godine u godinu gubi na vjerskom, a dobija na političkom značaju
Peter Kaiser kaže za Al Jazeeru kako ova komemoracija iz godine u godinu gubi na vjerskom, a dobija na političkom značaju
Foto: 
By Colonestarrice - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68945672

Vijesti