Skoči na glavni sadržaj

U 2021. prihvaćeno 45 posto preporuka

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter izvijestila je u petak u Saboru da je njezin ured u 2021. dao 156 preporuka tijelima državne uprave vezanih za razne teme, a da su ona postupila ili postupaju po njih 45 posto.

Podnašajući Saboru izvješće za 2021. , godinu koju su obilježili problemi uzrokovani pandemijom i potresom, Šimonović Einwalter navela je da su se građani u toj godini najviše žalili na diskriminaciju, pravo na zdravlje, radna prava i prava vezana uz pravosuđe.

„Osnovni zaključci su otežan pristup brojnim područjima, kao i da institucije trebaju značajno unaprijediti kvalitetu informiranja građana o pravima koje imaju i načinima zaštite. Često građani ne znaju kome se i kada trebaju obratiti i što mogu očekivati", kazala je.

Ured pučke pravobraniteljice u 2021. postupao je u sveukupno 5.769 predmeta od čega je 3.480 pritužbi građana.

Pučka pravobraniteljica navela je da su davana mišljenja i na različite akte i zakone, ukupno njih 32, no, da nažalost ona često nisu uvažena i odredbe nisu izmijenjene.

Anka Mrak Taritaš (GLAS), Sabina Glasovac (SDP) i Urša Raukar Gamulim (Možemo!) prigovorile su što izvješća pučke pravobraniteljice sa zakašnjenjem dolaze na raspravu u Hrvatski sabor.

To je smisleno i namjerno kako se u Saboru ne bi razgovaralo primjerice o ljudima u kontejnerima, o 18 posto građana u riziku od siromaštva i nedostupnoj zdravstvenoj zaštiti, sve to se skriva od javnosti, ustvrdila je Glasovac.

„Šteta da se o izvješću za 2021. raspravlja tek sada jer je riječ o izvješću o stanju ljudskih prava, podaci koje prikupljamo zastarijevaju, teme se razvijaju , zakoni donose i ono što nam govore građani ja u izvješću prenosim Saboru i javnosti i zato bi bilo dobro da izvješća budu raspravljena u godini u kojoj su predana”, kazala je Šimonović Einwalter.

„Ako se ažurno ne raspravlja propušta se prilika da se prikupljeni podaci, analize i preporuke rasprave”, dodala je pučka pravobraniteljica.