Skoči na glavni sadržaj

Ususret vladajućem summitu analiziramo što su od obećanog ispunili

ususret-vladajucem-summitu-analiziramo-sto-su-od-obecanog-ispunili-1419-1349.jpg

Tragedija i poraz Kukuriku koalicije je u tome da bi identičan predizborni dokument njihovom Planu 21 2015. godine mogao napisati Karamarkov HDZ
Foto: FaH/Vlada RH

Napeto iščekujući veliki sastanak Kukuriku četvorke koji se nakon dugo dugo vremena ima zbiti u Zagrebu, a ne u Kastavu kako ne bi u skupom restoranu dodatno provocirali i razjarili gladan narod, štovani štioče, ne očekujemo muštuluk.

Za one koji možda ne znaju, muštuluk je tradicija nagrađivanja donositelja dobre i radosne vijesti. Nagradu ne očekujemo jer nakon dvije godine vladanja administracije Zorana Milanovića, takvih vijesti ima vrlo malo, zapravo se može reći da ih nema.

Osim laktarenja za prolazna mjesta na listi za svibanjske europske izbore, najavljeno je, koalicija će se konačno susresti i kako bi rekapitulirala učinjeno i definirala nekoliko fokusa do kraja mandata. S obzirom na učinjeno i uspješno, slutimo da će rekapitulacija rezultata na Kukuriku summitu trajati vrlo kratko. U Kukuriku koaliciji s našom se konstatacijom neće složiti, ali poslužit ćemo se njihovim vlastitim oružjem kojim su izvojevali izbornu bitku – Planom 21. Pritom se nećemo upuštati u detaljna (prazna) obećanja po pojedinim resorima, nego ćemo se za uvod osvrnuti samo na 15 vrlo načelnih točaka Programskog okvira iz Plana 21, predstavljenog polovinom rujna 2011. godine. I to su uspjeli kardinalno fulati.

Pritom ćemo posuditi metodu američkog političkog portala Politifact.com koja prati ispunjenje predizbornih obećanja svojih državnika. Kada je Barack Obama osvojio prvi mandat u stopu ga je pratio njihov Obametar i bilježio u kojoj se mjeri drži svakog pojedinačnog obećanja, i to kroz šest kategorija: 'obećanje održano', 'kompromisno rješenje', 'obećanje prekršeno', 'obećanje odgođeno', 'u tijeku' i 'bez pomaka'.

Za potrebe ovog teksta metodu američkih kolega lokalno ćemo prekrstiti u Kukurikumetar. Pa da vidimo što su kazivali:

 

1. Više nitko ne vjeruje da je trenutačna vlast, koja je prouzročila krizu gospodarstva i društva, sposobna ponuditi rješenje za oporavak i provesti ga. Radnici koji su izgubili radna mjesta, potplaćeni i neplaćeni radnici i svi oni ugroženoga životnog standarda i položaja u društvu, od izbora očekuju samo jedno – promjene društvenih i gospodarskih vrijednosti u korist rada i stvaranja, a ne profita i dijeljenja prema političkim kriterijima i osobnim interesima. Sve dok u Hrvatskoj ima nepravde, nesigurnosti i nejednakosti, naša koalicija će štititi zapostavljene i one koji su izgubili u tranzicijskom srazu rada i kapitala i biti im oslonac. Obećanje prekršeno.

 

2. Hrvatska je u gospodarskoj, političkoj i društvenoj krizi. Model upravljanja državom na temelju populističke i koruptivne distribucije posuđenoga novca, a ne zarađenog, stvorio je krizu. Tako dalje ne može. Ne može zato što većina hrvatskih građana više nije spremna odricati se prihoda u korist šačice povlaštenih. Ne može zato što je svjetska financijska i gospodarska kriza razotkrila i uzdrmala temelje sadašnje vlasti koja se održavala na posuđenom novcu, a njega uskoro neće biti, niti će ga osiromašena i opljačkana Hrvatska moći vraćati. Hrvatski građani više nisu spremni gledati kako se jedna za drugom propuštaju prilike za društveni, gospodarski i politički oporavak zemlje. Obećanje odgođeno.

 

3. Sadašnja vlast dovela je Hrvatsku u stanje socijalne i ekonomske nesigurnosti i straha od budućnosti. Hrvatski građani gube utrku za zadovoljavanjem životnih potreba, nema naznaka oporavka. Oni koji ne rade, ne vide kako će se zaposliti i kada. Oni koji rade, najčešće ne mogu podmiriti osnovne životne potrebe, izvrgnuti su zloporabi radnih prava i žive u neizvjesnosti i brizi jer ne znaju hoće li sačuvati i takvo radno mjesto. Nezadovoljni su potplaćeni radnici i marginalizirani sindikati izvrgnuti najgrubljem obliku neoliberalnog kapitalizma. Hrvatska je ostala rubno područje tranzicije u kojem je sve dopušteno. Nezadovoljni su i poduzetnici i poslodavci koje guši teret poreznih opterećenja i nemogućnost poticanja proizvodne djelatnosti, a u konačnici neizvjesna naplata obavljenih poslova. Svakodnevno zatvaranje tvrtki i otpuštanje radnika se nastavlja. Lanac neplaćanja rada, robe i usluga, koji počinje od države, okovao je poduzetništvo. Ne isplati se proizvoditi, nego uvoziti, a izvoziti se ne može zbog preopterećene cijene proizvodnje. Država ne vodi nikakvu razvojnu industrijsku politiku, niti je sposobna osnažiti poduzetništvo da ono pokreće takav razvoj. Bez pomaka.

 

4. Opću nesigurnost i egzistencijalnu zabrinutost potencira pomanjkanje vizije, znanja i sposobnosti onih koji vode zemlju da pronađu put za izlazak iz krize. Zato kriza nije samo ekonomska, niti je uvezena - ona je ponajprije posljedica dugotrajne dezorijentacije u politici gospodarskoga razvitka, destimulacije rada i stvaralaštva i prenapregnutih poreznih opterećenja koja ne snaže društvenu i gospodarsku osnovu, nego je iscrpljuju. Negativni gospodarski trendovi u Hrvatskoj počeli su prije svjetske krize i neovisno o njoj, pa zato ne prate oporavak svjetskoga gospodarstva. Oni se nastavljaju i u situaciji kad kriza u svijetu jenjava. Naša kriza je naša, hrvatska, ona nije samo gospodarska, nego i politička kriza, koja je proizvela gospodarsku krizu. Bez pomaka.

 

5. Danas su opći interes i potreba za promjenom potrošenoga modela gospodarskoga i društvenog razvoja veći nego ikad do sada. Stranka na vlasti svakodnevno se sve više zapleće u mrežu vlastite nesposobnosti i bezidejnosti definiranja strateške vizije razvoja društva i pokretanja gospodarskoga oporavka. S jedne strane, nude populistička rješenja, kupuju lažni socijalni mir i izbornu potporu javnim novcem, a s druge guraju građane u sve dublji bezdan preživljavanja. Ničim ne pokazuju da se žele obračunati s problemima koje su sami stvorili, niti da to mogu. Zato je promjena vlasti postala sve poželjnija i sve potrebnija – postala je opći javni interes. Bez pomaka.

 

6. Trebaju nam promjene prema otkrivanju i održavanju perspektive razvoja i napretka. Naša koalicija najavljuje promjene – promjene koje će oživjeti gospodarstvo kao  podlogu razvitka, koje će teret reformi ravnomjernije podijeliti između bogatih i siromašnih, koje će omogućiti odgovornu, funkcionalnu i poštenu upravu, koja će racionalizirati potrošnju i javni rashod, a osigurati  standard građana, koje će uvesti pravo zajednice na dio dobiti koju pojedinci izvlače ekstraprofitom, pretvarajući tuđi rad u svoju imovinu. Mi najavljujemo promjenu  prirode hrvatskoga kapitalizma i konačni odmak od prakse kapitalizma perifernoga, nekontroliranog, pa i  nezakonitog profita, bogaćenja na štetu nacionalnih interesa i podcjenjivanja i odbacivanja prava rada i radnika. Sadašnja vlast samo je zaštitnik i jamac nastavkatakve prakse. Ona se ne bori za promjenu zato što je pokretački i sastavni dio uspostavljanja i održavanja takvog socijalnog, ekonomskog i političkog stanja. Mi smo za promjene, a oni su protiv promjena! Obećanje prekršeno.

 

7. Naše promjene ne vode prema slabljenju države, nego prema jačanju uloge odgovorne države, a istodobno jačanju uloge njezinih građana. Za razliku od drugih, mi građane nećemo zaboraviti sljedeće jutro nakon izbora. Želimo ih i trebamo tijekom stvaranja, provođenja i nadzora naših politika i projekata i na državnoj i na lokalnoj razini. Razvoj i napredak ostvarivi su samo paritetom u raspravi i donošenju odluka. To je preduvjet stvaranja novih društvenih vrijednosti, odgovornog društva, zajednice sudionika. Država i upravljanje državom mogu biti dobri i učinkoviti onoliko koliko je snažno uključivanje i sudjelovanje građana u upravljanju i suodlučivanju. Bolja država znači učinkovitiju i odgovorniju središnju, regionalnu i lokalnu vlast, ali i učinkovitije sudjelovanje svih građana i civilnoga društva. Maksimalno ćemo primjenjivati načelo supsidijarnosti i odlučivanje približiti        građanima. Tražimo dodatne snage društvene i gospodarske odgovornosti, a ne opće rastakanje uloge države. Naše promjene ne znače nametanje političke samovolje, nego poticanje široke političke volje za uključivanje građana u gradnju sposobne, uspješne i zadovoljne Hrvatske, socijalne države, države rada i blagostanja. Naša metoda i naš cilj je – odgovorni političari i odgovorni građani zajedno u gradnji odgovornoga društva. Obećanje prekršeno.

 

8. Stvorili smo savez socijalno osjetljivih i tržišno orijentiranih suvremenih europskih stranaka. Promjene koje donosimo idu u korist većine građana, potiču rad, stvaralaštvo i društvenu uključenost, a štite slabije, umirovljenike i one koji se radom, učenjem i obrazovanjem pripremaju za samostalan život. Naše promjene osiguravaju europski put Hrvatske kao samosvjesne zemlje s vlastitim interesima unutar globalnih europskih i svjetskih integracija. One potiču nov izgled Hrvatske, probuđene iz letargije, svježe i oslobođene zamora, zemlje čiji istinski potencijali još nisu ni korišteni. S povjerenjem građana i preuzimanjem odgovornosti vlasti, naš savez preuzima brigu o sigurnosti građana i države – zaposlenih, da bi očuvali radna mjesta u uvjetima zaštite radničkih prava, nezaposlenih, da bi ostvarili pravo na pošten rad i poštenu plaću, mladih, da bi se školovali i zauzeli mjesto u svijetu rada i stvaralaštva, starijih, da bi bili sigurni u mirovine i društvenu skrb, bolesnih, da bi uživali učinkovitu zdravstvenu zaštitu, svih građana, da bi živjeli u sigurnom, pravednom, pravno uređenom, zakonom zaštićenom i civilizacijski naprednom poretku. Mi svoje vodstvo shvaćamo kao gospodarsku, socijalnu i političku, jednom riječju - nacionalnu obnovu. Obećanje prekršeno.

 

9. Potreba za promjenama danas je veća od straha od promjena. Nesigurnost u sadašnjosti i strah od nastavka nesigurnosti u budućnosti veći su od straha od neodgodivosti promjena i odricanja radi sigurne budućnosti. Ne bojte se promjena! Ne brinite za perspektivu koju s današnjom vlašću nemate! Ne nasjedajte manipulacijama sadašnje vlasti – sijanju straha od predloženih socijalnih, ekonomskih i političkih promjena, odgodi borbe za budućnost zemlje zbog svađe o njezinoj prošlosti, pozivima na apstraktne nacionalne i državne ciljeve dok se upropaštavaju stvarni interesi naroda i države, život njezinih građana i međunarodni položaj. Nacionalni interesi pretvoreni su u parcijalne vlastite interese – od velikih riječi najvećih bukača vidimo samo njihovu osobnu korist. Ni jedno od velikih “jamstava” nije se ostvarilo, ali se ostvarila pojedinačna dobit i produbila kriza države. Zato danas ne treba biti straha od promjena. Ne treba se bojati promjena u stanju koje je sve gore i u kojem vlast nema odgovor na pitanje - kako dalje? Bez pomaka.

 

10. Umjesto oporbene kritike, mi imamo rješenja za novu zaposlenost i gospodarski rast u pravednijem društvu. Ta rješenja temeljimo na tri osnovna stupa: snažni gospodarski rast temeljen na stvaranju novih vrijednosti, manja i učinkovitija državna potrošnja, mijenjanje sustava društvenih vrijednosti. Njima naše stranke čine odlučan iskorak političko-programskoga i operativnoga karaktera, koji pokazuje da smo upravo mi ona djelatna politička alternativa koja će aktivno utjecati na javne događaje. Pokazujemo da smo  savez za promjene, snaga koja će pokrenuti nacionalnu energiju radi stvaranja boljega života u boljoj Hrvatskoj. Bez pomaka.

 

11. Naša koalicija nudi međusobno povezane i međuovisne konkretne programe i politike strukturnih promjena i gospodarskoga oporavka s konačnim ciljem, a to je bolji životni standard građana. Sve politike i programe istodobno ćemo provoditi u tri faze: sanacija naslijeđenih problema, pokretanje novoga stvaralačkog ciklusa, korištenje novostvorenih vrijednosti prema novim načelima. Obećanje odgođeno.

 

12. Naš model i naši programi gospodarskog razvoja temelje se na sljedećim osnovnim točkama: rast BDP-a i zapošljavanja na temelju novoga investicijskoga ciklusa, rasta proizvodnje i konkurentnosti, nove industrijalizacije, izvoza i domaće potražnje, održivi rast proračunskih prihoda, uz dovođenje proračunskih rashoda u sklad s fiskalnim kapacitetima i razvojnim potrebama, posebno troškova javne uprave, materijalnih troškova, subvencija i transfera lokalnoj samoupravi, snažno ulaganje u znanje i obrazovanje, bitne čimbenike gospodarskoga i društvenoga razvoja zemlje, uklanjanje korupcije iz svih tijela javne vlasti i konačna uspostava djelotvornoga i pravednoga pravosuđa, učinkovite državne uprave i odgovornoga upravljanja javnim poduzećima i državnom imovinom, reforma poreznoga sustava u smjeru poreznoga rasterećivanja na ulaznoj strani proizvodnje radi poticanja  investiranja, reinvestiranja i troškovne konkurentnosti te pomicanja poreznoga tereta od rada prema kapitalu, radi veće socijalne pravednosti poreznoga sustava, konsolidacija javnih financija, uz osiguranje uvjeta za smanjivanje nelikvidnosti i uredan platni promet, decentralizacija financijskih prihoda i povećanje ovlasti lokalne i regionalne samouprave te uravnoteženje regionalnoga razvitka, usklađivanje osnovnih poluga razvoja, kao što su energetika, prometna infrastruktura, zaštita okoliša, proivodnja hrane, turizam i obrazovanje, s učinkovitim korištenjem fondova EU-a koji nam stoje na raspolaganju upravo u tim područjima, zaštita radničkih prava i prava na poštenu plaću za pošten rad, povećanje konkurentnosti tržišta rada te održavanje sustava socijalne skrbi u funkciji osiguranja jednakih šansi za najosjetljivije društvene skupine, unapređenje mirovinskoga sustava uklanjanjem nedostataka i nepravdi te uvođenje dugoročno održivih kriterija za stjecanje i ostvarivanje mirovinskih prava, uspostava i održavanje solidarnoga, učinkovitog i svima dostupnog zdravstvenog sustava. Obećanje prekršeno.   

                           

13. U  novim  povijesnim okolnostima  globalne  svjetske utakmice, članstvo u Europskoj uniji omogućava Hrvatskoj političku, gospodarsku i društvenu stabilnost. U tom globaliziranom svijetu mi ćemo se zauzimati za Hrvatsku koja će biti ravnopravna članica Europske unije i jamac mira i stabilnosti u našem dijelu Europe. Jamčimo da ćemo u europskoj obitelji Hrvatsku učiniti  gospodarski razvijenom i pripremljenom za konkurenciju. Tako ćemo na najbolji način osigurati ravnopravan i razmjeran utjecaj Hrvatske u institucijama Europske unije, uz istodobno očuvanje temeljnih odrednica hrvatskoga nacionalnoga identiteta, tradicije, kulture, jezika i prirodnih i društvenih vrijednosti na kojima je hrvatsko društvo održavalo samostojnost tijekom povijesti. Kao stranke koje su u hrvatsku politiku unijele europsku ideju i započele europski proces, bit ćemo odlučne u obrani ljudskih i nacionalnih interesa novog doba – socijalne osjetljivosti, solidarnosti, sigurnosti, društvene odgovornosti, demokracije, istinskoga suvereniteta, ljudskoga dostojanstva, pravde, napretka i općega dobra. Bez pomaka.               

    

14. Pred nama su izbori sa svrhom. Treba odlučiti kakvu Hrvatsku  želimo.  Hrvatski  građani  suočeni  su  s  temeljnim političkim izborom – izborom između naše vizije progresivne Hrvatske u kojoj građani i institucije zajedno rješavaju najveće razvojne izazove i nazadne Hrvatske  u  kojoj  je  budućnost  države  i  građana prepuštena pojedinačnim interesima nekolicine na vlasti. Odlučni smo stvarati uvjete za poštenije i sigurnije društvo,  uvijek  stavljajući  u  prvi  plan  građanske interese i očekivanja. Jednako kao što Hrvatskoj treba gospodarski oporavak, treba joj i društveni oporavak radi  afirmacije  dosad  odbacivanih  društvenih vrijednosti –  rada, stvaranja, znanja, obrazovanja, izvrsnosti, odgovornosti, dijaloga, tolerancije, solidarnosti, ravnopravnosti, socijalne osjetljivosti, poštenja, uređenoga društva, pravne države i vladavine prava. Bez pomaka.

 

15. Naš i vaš savez poručuje – ovako dalje ne ide, ne može više po starome! Mi smo  istinska i  ostvariva demokratska i razvojna alternativa za promjene i otklon od dosadašnjeg neuspjeloga gospodarskog, političkog i  društvenoga koncepta vlasti. Vrijeme je, probudimo Hrvatsku, izaberimo promjene – na bolje! Obećanje prekršeno.

 

Tragedija i poraz Kukuriku koalicije već sada sastoje se u tome da bi identičan predizborni dokument potkraj 2015. godine mogao napisati Karamarkov HDZ i – ne bi lagao.