Skoči na glavni sadržaj

Vijeće Europe usvojilo preporuke o zaštiti djece čiji su roditelji u zatvoru

vijece-europe-usvojilo-preporuke-o-zastiti-djece-ciji-su-roditelji-u-zatvoru-6573-8591.jpg

Oko 2,1 milijuna djece u Europi ima jednog roditelja na izdržavanju kazne zatvora, procjena je to na temelju broja zatvorenika u europskim zatvorima
Foto: Children of Prisoners Europe

Vijeće Europe objavilo je danas smjernice za 47 država članica s ciljem očuvanja prava i interesa djece čiji su roditelji u zatvoru.

Oko 2,1 milijuna djece u Europi ima jednog roditelja na izdržavanju kazne zatvora, procjena je to na temelju broja zatvorenika u europskim zatvorima. Takva djeca mogu doživjeti traumu, stigmu, anksioznost i gubitak roditeljske skrbi što može štetiti njihovoj dobobiti, osobnom razvoju, a ponekad i životu.

Odbor ministara Vijeća Europe usvojilo je danas Preporuku o djeci čiji su roditelji u zatvoru (Recommendation concerning children with imprisoned parents ) podsjećajući da djeca s roditeljima na izdržavanju zatvorske kazne imaju pravo na ista prava kao i druga djeca, uključujući redoviti kontakt sa svojim roditeljima, osim u slučaju ako je to suprotno najboljim interesima djeteta.

Važan kontakt s roditeljima

Održavanje odnosa između djeteta i roditelja može pozitivno utjecati ne samo na dijete, već i na zatvorenika, zatvorsko osoblje i okolinu, kao i na bolju pripremu zatvorenika za odlazak na slobodu i socijalnu reintegraciju, a štiti i društvo u cjelini, ističe Odbor ministara.

Posebne smjernice dane su kako bi se izbjeglo uhićenje roditelja u prisustvu djece ili, ako je to neizbježno, da se ono provodi na način osjetljiv na djecu. Kako bi se smanjio utjecaj roditeljskog zatvora na djecu, zatvorske vlasti trebale bi što je više moguće primjenjivati mjere poput kućnog dopusta, otvorenih zatvora, elektronskog nadzora, što također može olakšati prijelaz iz zatvora na slobodu.

Djeci bi trebalo dopustiti da u roku od tjedan dana nakon uhićenja, a zatim redovito, posjete svog zatočenog roditelja, bez ometanja redovitog života djeteta, kao što je pohađanje škole. Pretraživanja djece trebala bi biti pažljiva, a osoblje u kontaktu s djecom trebalo bi proći posebnu obuku.

Ustanova u kojoj je roditelj pritvoren trebala bi biti što bliži dječjem domu, a posjeti bi se trebali odvijati u zatvorenoj prostoriji prilagođenoj djeci ili čak u objektu odvojenom od zatvorske zgrade. Djeca bi također trebala redovito biti u kontaktu s roditeljima putem web kamere, chatova, telefona ili drugih tehnologija.

Preporuka potiče države članice da podrže zatvorenike ako žele sudjelovati u odgoju svoje djece, uključujući komunikaciju s školskim, zdravstvenim i socijalnim službama.

U odnosu na zatvorsko osoblje, zatvori bi trebali odabrati i imenovati službenike specijalizirane za rad s djecom i njihovim zatvorenim roditeljima kako bi im pružili smjernice i informacije, osobito djeci koja se suočavaju sa novom, zatvorskom sredinom.

Konačno, Preporuka savjetuje državama da osiguraju da nadležna ministarstva, dječji pravobranitelji ili druga tijela prate poštivanje prava i interesa djece čiji su roditelji u zatvoru.

U Hrvatskoj više od 6.000 djece ima tatu ili mamu u zatvoru

Prema podacima Međunarodnog centra za zatvorske studije iz 2013. godine, procjenjuje se da je najviše djece čiji su roditelji u zatvoru u Rusiji, gotovo 887.000 djece ima tatu u zatvoru, a njih 76.960 – mamu.

U Velikoj Britaniji živi 122.376 djece čiji su očevi iza rešetaka i 5.918 kojima je majka na izdržavanju zatvorske kazne.  Slijede Španjolska s ukupno 95.674 djece kojima je jedan od roditelja u zatvoru, Njemačka (88.721) i Italija (87.935).

U odnosu na broj zatvorenika, procjenjuje se da u Hrvatskoj živi 6.163 djece čiji je otac u zatvoru i još njih 307 kojima je mama na izdržavanju zatvorske kazne.