Skoči na glavni sadržaj

Za Markićku ima, za radnice Kamenskog ne

za-markicku-ima-za-radnice-kamenskog-ne-5871-7388.jpg

Grad Zagreb i ja kao gradonačelnik uvijek smo bili podrška radnicima Kamenskog i tako će ostati i nadalje, priopćio je Bandić koji ne može udovoljiti zahtjevu radnika za otpis potraživanja za komunalnu naknadu
Foto: dnevnik.hr

 U povodu ročišta na Trgovačkom sudu u Zagrebu u stečajnom postupku nad dužnikom Kamensko d.d. – u stečaju, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić priopćio je u četvrtak kako Grad Zagreb nema instrumente kojima bi udovoljio zahtjevu radnika za otpis potraživanja za komunalnu naknadu, te tako utjecao na njihov povoljniji položaj u stečajnom postupku.

 "Vezano uz današnje ročište na Trgovačkom sudu u Zagrebu u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Kamensko d.d. – u stečaju, a u svrhu točnog informiranja javnosti želim istaknuti -  Grad Zagreb i ja kao gradonačelnik uvijek smo bili podrška radnicima Kamenskog i tako će ostati i nadalje. Grad im je pomagao u najtežim trenutcima, kroz dodjelu tri poslovna prostora za njihovu udrugu, kupnju strojeva za njihov rad, a na raspolaganju je i za sve ono što se s razine Grada eventualno može učiniti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima", istaknuo je Bandić u priopćenju.

 Kako je, naime, objasnio zagrebački gradonačelnik, potraživanje koje se tijekom trajanja stečajnog postupka proteže kao prijeporno, nastalo je nakon otvaranja stečajnog postupka te je riječ o potraživanju koje u naravi predstavlja troškove stečajne mase.

 "Navedeno potraživanje odnosi se na dug komunalne naknade, a koja naknada predstavlja javno davanje. Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupku za odgode plaćanja, obročnu otplatu te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja izričito je predviđeno da nije moguće vršiti otpis javnih davanja. Imajući u vidu sve navedeno, iako u potpunosti svjesni socijalne komponente i teškog položaja radnika Kamenskog, Grad Zagreb, nažalost, nema instrumente kojima bi pomogao radnicima i udovoljio njihovom zahtjevu za otpis potraživanja s naslova komunalne naknade te na taj način utjecao na povoljniji položaj radnika u stečajnom postupku", priopćio je gradonačelnik Bandić.