top-lista-propagandista-u-napadu-na-radnistvo-7548-10232.jpg

Glavni cilj je podijeliti radnike iz privatnog i javnog sektora, huškajući radnike privatnog sektora na one iz javnog kao „uhljebe“ koji imaju ogromna prava u odnosu na one iz privatnog. Zabavno je da propagandni radnici baš to, između ostalog, zamjeraju Ribiću
Glavni cilj je podijeliti radnike iz privatnog i javnog sektora, huškajući radnike privatnog sektora na one iz javnog kao „uhljebe“ koji imaju ogromna prava u odnosu na one iz privatnog. Zabavno je da propagandni radnici baš to, između ostalog, zamjeraju Ribiću