Edi Jurković

U zemlji u kojoj je sve manje osmijeha na licima ljudi, otkriva duhovitu stranu i u najcrnijim epizodama